Bio-energie

Binnen de sector bio-energie hebben met name biogas en duurzame warmte en/of elektriciteitsproductie via houtketels een grote vlucht genomen.

Rinova Energie ondersteunt haar opdrachtgevers op deze beide terreinen waarbij het kan gaan om bijvoorbeeld een eerste bepaling van de haalbaarheid van een project, leveranciersselectie, doorlichten van de technologie en businessplan in opdracht van financiers (due diligence) tot aan begeleiding van de realisatie.

Met betrekking tot biogas is er sprake van een trend naar het opwerken tot aardgaskwaliteit met vervolgens invoeding in het aardgasnet of toepassing als transportbrandstof. Als grondstof voor deze biogasproductie-installaties kunnen o.a. dienen GFT, aardappelafval, slachtafval, suikerbietenafval, ruwe glycerine, mest etc.

Duurzame warmtelevering, al dan niet via warmtenetten, kan eveneens economisch zeer aantrekkelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een gemeente al beschikt over hoeveelheden snoeihout, betaalt om hier van af te komen, maar deze nu juist gaat inzetten in houtketels voor warmtelevering richting eigen kantoren, zwembaden, woonwijken en/of kantoren en industrie. Ook in vele situaties waarbij minder dan 170.000 m3 aardgas per jaar wordt verbruikt, is vanwege de hoge energiebelastingsstaffel het overstappen naar houtchips of houtpellets het overwegen waard. De nieuwe SDE Warmte schept vanaf begin 2012 mogelijkheden voor warmteleveringsprojecten boven de 500 kWth.

Houtchip ketel bij tuinder (500 kWth)