Biobrandstoffen

De wereldolieproductie bevindt zich al een aantal jaren in plateau waarbij er risico’s bestaan dat deze verder zal kunnen dalen en de nog wel aanwezige olie zich veelal op steeds lastigere cq. diepere plekken bevindt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan Alaska en de recente zeer diepe boringen in de Golf van Mexico.

Voor Europa geldt dat er een steeds groter wordende afhankelijkheid richting o.a. Rusland en Midden-Oosten ontstaat voor haar energievoorziening (transportbrandstoffen maar ook aardgas).

Door middel van het op efficiënte wijze produceren van biobrandstoffen kunnen zowel economische, strategische als ook milieukundige voordelen worden behaald. Zo kan er op logistiek gunstig gelegen plekken waar bijvoorbeeld veel houtafval (> 50.000 ton/jr) aanwezig is worden gedacht aan het realiseren van een houtpelletfabriek eventueel gecombineerd met torrefactie of houtskoolproductie.

Bij biodieselproductie kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het omzetten van frituurolie en slachtafval naar biodiesel. Dit vergt uiteraard een grotere investering en meer aandacht ten opzichte van alleen de inzet van geraffineerde plantaardige olie als grondstof maar is qua economie en CO2 balans uiteraard interessanter. De toepassing van enzymen bij de biodieselproductie lijkt hierbij grote kansen te hebben.

Rinova Energie beschikt over de “hands-on” ervaring en kennis om haar opdrachtgevers op deze terreinen van dienst te kunnen zijn.