Referenties

Tot de klanten van Rinova Energie behoren o.a. projectontwikkelaars, energiebedrijven, windenergiecoöperaties en overheden (gemeentelijk en provinciaal).

De welbekende 2 MW windturbine “Amstelvogel” op het knooppunt van de A2 en A9 te Ouderkerk aan de Amstel behoort tot de referenties op het gebied van de windenergie.

Momenteel wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan de realisatie van windpark De Nes op de strekdam bij Marken ( twee maal 2,3 MW). Hierbij is bijzondere aandacht besteed aan de windturbinefundaties door middel van schroefpalen.