Windenergie

Windenergie, met name op land,  vormt een kosteneffectieve manier van groene stroom productie. Op sommige zeer goede windlocaties kan er al qua kostprijs geconcurreerd worden met fossiele elektriciteit.

Rinova Energie begeleidt diverse partijen met het bepalen van de haalbaarheid en rentabiliteit, vergunningsprocedures, netinpassing en daadwerkelijke realisatie van windturbines. Momenteel wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan de realisatie van twee windturbines op een dijklocatie bij Marken.